واج ها سه شنبه 1393/12/05 21:40
واج یا اوا یا صداکوچک ترین واحد زبان است .مربوط به گفتار است نه نوشتار . در سال اول ابتدایی معلم میگفت صدای باد را بکش وما می گفتیم : ب/ا/د. پس سه صدا دارد . این همان بحث واج است . پس صدا کشیدن همان مشخص نمودن واج کلمه است .هر چه به زبان می آید حتی اگر نوشته نشود دارای واج است وبرعکس اگر حرفی نوشته شود وبه زبان نیاید در واج شناسی به حساب نمی آید .مثلا خواهر ، (و) نوشته میشود اما تلفظ نمیشود پس واج به حساب نمیآید . اما فتحه بالای (ه) نوشته نمیشود اما تلفظ میشود پس یک واج است . وا ج ها دو نوع هستند : صامت ها (23) مصوت ها (6) سه تا کوتاه ( فتحه ؛ ضمه وکسره ) سه تا بلند ( ا ، ای ، او) . مصوت همیشه دومین حرف هجا یا بخش هستند .صامت ها ، اولین ، سومین یا چهارمین واج . برای تشخیص واج ها ابتدا کلمه را بخش یا هجا بندی کنیدمثلا : سیما ، دو هجا دارد سی/ ما  سی از یک صامت س /ویک مصوت بلند ای ساخته شده است .ما /یک صامت م/و یک مصوت بلند اوساخته شده است .

برای تشخیص واج ها چند نکته را به یاد داشته باشید : 1- اول فتحه ، ضمه وکسره ها را بگذارید چون ممکن است یادتان برود 2-  حروفی که تلفظ نمآیند را حساب نکنید . در (خواست ) و  را حساب نکنید . در (خانه) ه را

3- حروف مشدد  را دو بار حساب کنید . بنِّا واج ها ( ب/-َ /ن/ن/ا ).

باسپاس حسن دهقان

 

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

پاسخ به سوال چهارشنبه 1393/11/22 20:53
سلام دوست عزیز , در کلمه ی هیکل واج دوم ما مصوت کوتاه  اِ است نه صامت ی اگر خوب تلفظ کنید می بینید قبل از صامت ی  مصوت کوتاه اِ تلفظ میشود درست مثل کلمه ی جیحون که زیر صامت ج  مصوت کوتاه اِ قرار دارد  بعد صامت ی است . در واج شناسی اصل تلفظ درست کلمه است . اگر کلمه را غلط تلفظ کنید کل واج ها غلط میشوند. با سپاس

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

با سلام خدمت دوست عزیزم ما یک صامت ی داریم یک مصوت بلند ای . ی وقتی مصوت است که حتما دومین واج یک هجا باشد؛ مثلا در کلمه سیر چون ی دومین واج است پس حتما مصوت است اما در کلمه یار چون ی اولین واج است پس صامت است یا در کلمه گوی چون سومین واج است صامت است  پس باید دقت کنید که ی واج دوم هجا است ( مصوت) یا واج اول , سوم یا چهارم هجا  است (صامت ) .در کلمه بیگ (مصوت ) است چون واج دوم است . در کلمه هیکل (صامت ) چون واج سوم است

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

تشخیص آرایه ها جمعه 1393/09/14 15:12

برای تشخیص آرایه ها در یک بیت ابتدا از آرایه های ساده چون تشبیه وتضاد شروع می کنیم تا برسیم به آرایه های مشکل چون ایهام تناسب .مثلا در این بیت :

 بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران /کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

کدام آرایه موجود نیست ؟ 1- اغراق   2- تشبیه 3 - ایهام  4– تشخیص

 اول برای ساده شدن بیت آن را به نثر بر میگردانیم : بگذار تا مانند ابر در بهاران گریه کنم ؛ زیرا روز وداع یاران از سنگ هم ناله برمیخیزد .ابتدا میرویم سراغ تشبیه :تشبیه آن واضح است ( مانند ابر ) ناله را هم به سنگ نسبت داده است پس ( تشخیص دارد )مصراع دوم هم که نشان دهنده ی اغراق است چون ( روز وداع یاران از سنگ ناله بر نمی خیزد ) پس گزینه درست ما ایهام(3) است . 

حسن دهقان

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

جا به جایی ضمیر سه شنبه 1393/09/04 22:21

جابه جایی ضمیر یا ضمایر رقصان یا جهش ضمیر چیست ؟

گاهی اوقات درنثرو شعر براساس ضرورت شعری  یا آهنگ کلام جای ضمایر متصل تغییر میکند که همین امر باعث میشود از این قسمت سوالاتی در آزمون سراسری آورده شود .اما را ه تشخیص آن که جای اصلی ضمیر کجاست چگونه است ؟ ساده ترین راه آن است که ابتدا  ضمایر متصل را معین  کنیم ؛ اگر با شعر سرو کار داشتیم ،ان را به نثر روان امروزی  برگردانیم ، خود به خود جای ضمیر مشخص می شود .مثال از حضرت حافظ : در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود /از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. ضمیر ما (م) در سیاهم است .خوب شعر را برمیگردانیم : در این شب سیاه راه مقصودم گم گشت .پس میم باید به مقصود اضافه شود نه سیاه .مثال از نثر : بوی گلم چنان مست کرد : بوی گل چنان مستم کرد .حسن دهقان

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |