توضیح بیتی از کاوه دادخواه دوشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ 20:59

 

 سلام شب به خیر .در بیت ( منی چون بپیوست با کردگار /شکست اند آورد وبرگشت ِکار )

بعضی از دانش آموزان برگشت ِ کار را با ساکن می خوانند( برگشت کار ) در حالی که باید

برگشت  را با کسره اضافه خواند . برگشت ِ کار به معنی دگر گون شدن کار ها یا برعکس شدن کار

هاوکنایه از بیچاره  وبدبخت شدن است. حسن دهقان  

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

سلام .شب به خیر . در این شعر که شاعر به توصیف چشم جانباز ان عزیز می پردازد ،دو وا ژه ی صبح وشب به  کار رفته است .ممکن است این سوال برای دانش آموز پیش آید که جانباز صبح بینایی خود را از دست داده است یا شب ؟ آوردن دو واژه ی مذکور به این دلیل است که جانباز زمانی بینایی خود را از دست داده است که صبح زود بوده است وبه قول معروف هوا گرگ ومیش که نه کاملا  روز است ونه شب کاملا از بین رفته است .در حقیقت شاعر با یک لطافت شاعرانه این دووا ژه  را از هم جدا نموده است وبرای هر کدام از آن دو یک تصویر زیبا خلق نموده است .حسن دهقان  

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

اولا در این غزل در چند بیت واژه ی همه آمده است که معنی آن ها با هم متفاوت است . در بیت (همه در گاه تو جویم تا آخر ) همه به معنی فقط یا تنها است .در بیت (همه عزی وجلالی ) همه به معنی تماما یا سراسر است . در بیت (همه غیبی توبدانی ) همه به معنی هر است . اما نکته مهم در بیت آخر آن است که ، بعضی از دانش آموزان می خوانند : روی ِ رهایی ؛ در حالی که باید بعد از روی کاما گذاشت ؛یعنی بخوانیم مگر از آتش دوزخ بودش روی ، رهایی .ضمیر  ش در بودش باید بعد از روی باشد پس می شود رویش .به چند دلیل باید بعد از روی کاما گذاشت : 1- نهاد در این مصراع رویش است؛ یعنی می شود : مگر رویش از آتش دوزخ رهایی یابد 2- روی با کلمات لب ودندان آرایه ی تناسب ایجاد کرده است 3- اگر بخوانیم رویِ رهایی آنچنان معنی زیبایی از آن به دست نمی آید . شب خوش .حسن دهقان

 

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

جواب سوال یکشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ 23:0

سلام دوستان شب به خیر . از گفتن این جملات هدفم آن است که با نکات جدید آشنا شوید .گفته بودم جمله ی (آموزش وپرورش از کشت وکشتار مردم لیبی اظهار تاسف کرد ) چند واژه است ؟ خوب بررسی میکنیم : آموزش وپرورش /کسره اضافه /کشورمان /از /کشت وکشتار/کسره اضافه/ مردم/کسره اضافه /لیبی /اظهار /کسره اضافه /تاسف /کرد .13 واژه شد .چند نکته : 1- شاید بپرسید چرا آموزش وپرورش یک واژه است وسه واژه نیست ؟ حق هم دارید .اما دلیل آن : اولا چون آموزش وپرورش یک نقش بیشتر ندارد وآن هم نهاد است .دلیل دوم که خیلی مهم است ، انست که نمی توانیم بین تکواژ های آن چیزی مثل علامت جمع یا یای نکره و... اضافه کنیم .مثلا بگوییم  : آموزش ها وپروش یا آموزشی وپرورش ، چون دیگر معنی وزارت آموزش وپرورش را نمی دهد . پس کلماتی مثل : بریز وبپاش یا زدوخورد یا بزن  برویا دید وبازدید همگی با دلایل بالا یک واژه هستند . مثال :  عزیزم کمتر بریز وبپاش کن . چند واژه است ؟ عزیزم /کمتر /بریزوبپاش /کن .اما ممکن است یک دانش آموز تیز بپرسد پس در جمله ی ( احمد کتاب ودفترش را گم کرد ) کتاب ودفتر هم باید یک واژه باشند ؛ چون کتاب ودفتر یک نقش دارند ( مفعول ). پاسخ : اولا ما میتوانیم بین کتاب ودفتر تکواژ دیگری بگذاریم ؛مثلا بگوییم: احمد کتاب ها ودفترش را گم کرد یا  احمد کتاب ریاضی ودفترش را گم کرد می بینیم که در معنی واژه ها وجمله هیچ خللی ایجاد نمی شود .همین دلیل خود نشان می دهد که کتاب ودفتر یک واژه نیستند . دوما درست است که ( کتاب ودفتر ) مفعول هستند اما دفتر نقش معطوف به مفعول  را دارد ( کلاس های سوم ) .(کشت وکشتار ) هم به همین صورت .خوب بخوابید .حسن دهقان 

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

دکتر محمد معین سه شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ 19:40

به نام حضرت حق .سلام . این عبارت «دکتر محمد معین » مثل این که خواهان زیاد دارد که دانش آموزان مرتب سوال میکنند . نمی دانم مشکل در کجاست که این قدر ابهام ایجاد کرده است !ببینید بچه های گل دو کلمه داریم :ستاره وشناس .هر دو دارای معنی مستقلی هستند  وارتباط معنایی با هم ندارند ؛پس دو واژه هستند . حالا اگر ما این دو کلمه را با هم ترکیب کنیم «ستاره شناس  » حالا از این کلمه چند معنی در ذهن ما مجسم می شود ؟ یک معنی ؛چون ستاره شناس   یک واژه است ودر هر جمله به کار رود یک نقش میپزیرد.اگر کلمه ای در زبان فارسی  یک نقش بگیرد ، یک واژه حساب می شود مثلا جمله ی : این خانه بزرگ است .خوب «این »وابسته پیشین است ونقش صفت اشاره دارد ، پس یک واژه حساب می شود .خانه هم  نهاد است یک واژه ؛ بزرگ مسند است ، یک واژه. است هم که فعل است .روی هم این جمله چهار واژه دارد. حالا دکتر وابسته ی پیشین است ونقش شاخص دارد پس می شود یک واژه .پس چون دکتر نقش می پزیرد نمی توانیم آن را با محمد یک واژه حساب کنیم . محمد هم می تواند در جمله هر نقشی دلش خواست بگیرد

 سوال : جمله ی ( آموزش وپرورش کشورمان از کشت وکشتارمردم  لیبی اظهار تاسف کرد ) چند واژه است ؟

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |