تکلیف کلمه ی برای یکشنبه 1393/03/11 23:54

سلام جواد :

کلمه ی «برای» یک تکواژ است وکسره آن از خود آن است وجدا نیست  بنابراین نباید آن را جدا حساب کرد با سپاس

 

 

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است . فردوسی

        فرارسیدن سالروز فخر زبان فارسی استاد فردوسی طوسی را به تمامی 

         فارسی زبانان  عزیز تبریک می گوییم

فردوسی

کسی که به آبادانی  می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند . فردوسی

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

صامت یا واج میانجی چهارشنبه 1393/02/24 15:49

   بهنام خدا

صامت ها ( واج های ) میانجی :

همان طور که می دانیم  دستگاه گفتاری ما فارسی زبان ها طوری است که در کنار هم قرار گرفتن دو مصوت را به راحتی نمی تواند تلفظ کند ؛ بنابراین برای آسان شدن تلفظ ، یک صامت یا واج را بین دو مصوت قرار می دهیم  که به آن صامت یا واج میانجی

می گویند . این صامت ها عبارتند از :

1-    « ی» در کلماتی مانند خانه ی دوست یا دانشجوی دانا یا خدای من

2-      « ک» در کلماتی مانند نیا کان   یا پلکان

3-      « گ» در کلماتی مانند دیوانگان یا تشنگان یا هفتگی

4-      « ا» در کلماتی مانند خانه ای یا نامه ای

5-      « و» در کلماتی مانند بانوان یا زانوان

6-      «ج» در کلماتی مانند سبزی جات یا ترشی جات

در بعضی از کلماتي ممکن است دو واج میانجی به کار رود ؛ مثل آیند گان

 « ی وگ»

به این فرایند ، فرایند واجی افزایش می گویند چون یک واج یا صامت هنگام تلفظ اضافه میشود

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

 شباهت وتفاوت بین پیشوند +گروه اسمی با متمم قیدی:

1-    شباهت هر دو آن ها در این است که هردو قید هستند وجزء اجزای جمله به حساب

 نمی آ یند و قابل حذف از جمله هستند .

 اما مشکل در تفاوت آ ن دو است ؛زیرا که دانش آموز فکر می کند به نوعی در هر دو حرف اضافه به کار رفته است « به تهران ، متمم قیدی »  و« به سختی ، پیشوند + اسم»

2-    تفاوت آن دو در آن است که می توان برای پیشوند + اسم یک معادل به کار برد ؛ مثلا به جای« به راحتی » میتوان گفت «راحت » یا به جای « به تدریج » می توان گفت «تدریجاً» اما برای متمم قیدی نمی توان معادل قرار داد « از تهران »

3-    پیشوند + اسم بیشتر حالت یا صفت هستند مثل« با عجله یا به گرمی »اما متمم قیدی بیشتر اسم هستند ؛ مثل« در خیابان یا با اتوبوس »

4-    پیشوند + اسم یک کلمه است « به نرمی  ، یک واژه »  اما متمم قیدی دو واژه است « در خانه ، دو واژه » چون نمی توا ن بین پیشوند واسم بعد از خود تکواژی قرار داد اما در متمم قیدی می توان « با خودرو ، با این خودرو »

پس اگر اسم آن دو بشتر حالت یا صفت بودند وتوانستیم معادلی برای آن قرا ر دهیم ، پیشوند + اسم هستند وگرنه متمم قیدی

حسن دهقان

 

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

استفهام در کتب درسی دوشنبه 1392/12/12 12:0


استفهام  در کتب درسی وانواع آن

استفهام معادل عربی پرسش است .در ادبیات وشعر ونثر برای بالا بردن تاثیر کلام والقای معنی در ذهن خواننده از آن استفاده میشود

انواع استفهام :  استفهام انواع مختلفی دارد ؛ اما دونوع آن اهمیت دارد  : 1- استفهام انکاری .2- استفهام تاکیدی

استفهام انکاری ، سوالی است که جواب آن منفی باشد یا همان نه خودمانی .

مثال از ادبیات سال اول

از این خویشتن کشتن اکنون چه سود ؟ ( سودی ندارد )

که باشد که مرا به حیلت بر بندد؟ ( هیچ کس نمی تواند )

چون دود می رود /نابود می شود ؟( نابود نمی شود)

ادبیات سال دوم

به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من /چواسیر توست اکنون به اسر کن مدارا ( هیچ کس نمی گوید )

به شهر تو شیر ونهنگ پلنگ /سوار اندر آیند هر سه به جنگ ؟ ( خیر نمی آیند )چه طور به گویم ناخوشم ؟ ( نمی توانم بگویم )

چه باید نازش ونالش بر اقبالی وادباری ؟ ( نباید بنازی وببالی )

ادبیات سوم عمومی

از دست وزبان که براید /کز عهده ی شکرش به در آید ( هیچ کس بر نمی آید)

 چه غم دیوار امت را که دارد چون توپشتیبان ؟( غمی ندارد)

چه باید مرا جنگ زابستان ؟ (نیازی ندارم )

ادبیات چهارم عمومی

همچو نی دمسازو مشتاقی که دید ؟ ( هیچ کس )

چگونه ممکن بود او به این کار ناروا گردن نهد ؟( امکان ندارد )

روز فراق را که نهد در شمار عمر ؟ ( هیچ کس )

استفهام تاکیدی ، سوالی است که جواب آن آری یا حتما وازاین گونه جواب ها باشد ؛  مثال از کتب درسی :

خیال می کنی مملکت صاحب نداره؟ ( حتما دارد)

هان نمی ارزه ؟ ( بله می ارزد )

آیا از سرزمین تو بود که فرشتگان سرود های صلح وآشتی را برای چوپانان خواندند؟ ( حتما )

نبینی آن که دارد بلبلی را ؟( حتما  می بینی )

گفت والی از کجا در خانه ی خمار نیست ؟ ( حتما هست )

مگر اندوه انسان ها شادی دژ خیمان را تهدید نمی کند ؟( آری ) .....

نکته مهم: استفهام از هر نوع ،آرایه ی ادبی نیست ومربوط به بحث معانی وبیان می باشد ؛بنابراین نباید آن را آرایه حساب کرد .

حسن دهقان

 

 

 

 

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |