1- ابتدا جمله ی خود را به زبان معیار مینویسیم .مثلا جمله ی ( دیدمش تو خیابون) را به صورت معیار می نویسیم: او را در خیابان دیدم 2- اگر با شعر سرو کار داریم ابتدا آن را به صورت نثر معیار می نویسیم : زدش بر زمین بر به کردار شیر / بدانست کو هم نماند به زیر - اورا مثل شیر بر زمین زد ومیدانست که او هم در زیر نمی ماند 3- افعال حذف شده را باید حتما بنویسیم چون به تعداد فعل جمله داریم :کی میروی ؟ الان ( میروم ) 4- شبه جمله ها ومنادا هرکدام خود یک جمله هستند : ای خدا این وصل را هجران نکن ( 2جمله ) دریغا که فصل جوانی گذشت ( 2 جمله ) عازم ظلمت شدند از جانبین / مطلع نورین عباس وحسین چند جمله است؟ به نثر بر می گردانیم : مطلع نورین عباس وحسین از جانبین عازم ظلمت شدند . پس یک جمله چون یک فعل دارد . آتش است این بانگ نای ونیست باد / هرکه این آتش ندارد نیست با د . این بانگ نای آتش است وباد نیست پس هرکس که این اتش را ندارد نابود باشد ( 4جمله ) مسئله : ای نام تو بهترین سراغاز /بی نام تو نامه کی کنم باز چند جمله است ؟
نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

1- ابتدا جمله ی خود را به زبان معیار مینویسیم .مثلا جمله ی ( دیدمش تو خیابون) را به صورت معیار می نویسیم: او را در خیابان دیدم 2- اگر با شعر سرو کار داریم ابتدا آن را به صورت نثر معیار می نویسیم : زدش بر زمین بر به کردار شیر / بدانست کو هم نماند به زیر - اورا مثل شیر بر زمین زد ومیدانست که او هم در زیر نمی ماند 3- افعال حذف شده را باید حتما بنویسیم چون به تعداد فعل جمله داریم :کی میروی ؟ الان ( میروم ) 4- شبه جمله ها ومنادا هرکدام خود یک جمله هستند : ای خدا این وصل را هجران نکن ( 2جمله ) دریغا که فصل جوانی گذشت ( 2 جمله ) عازم ظلمت شدند از جانبین / مطلع نورین عباس وحسین چند جمله است؟ به نثر بر می گردانیم : مطلع نورین عباس وحسین از جانبین عازم ظلمت شدند . پس یک جمله چون یک فعل دارد . آتش است این بانگ نای ونیست باد / هرکه این آتش ندارد نیست با د . این بانگ نای آتش است وباد نیست پس هرکس که این اتش را ندارد نابود باشد ( 4جمله ) مسئله : ای نام تو بهترین سراغاز /بی نام تو نامه کی کنم باز چند جمله است ؟
نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

تکلیف کلمه ی برای یکشنبه 1393/03/11 23:54

سلام جواد :

کلمه ی «برای» یک تکواژ است وکسره آن از خود آن است وجدا نیست  بنابراین نباید آن را جدا حساب کرد با سپاس

 

 

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است . فردوسی

        فرارسیدن سالروز فخر زبان فارسی استاد فردوسی طوسی را به تمامی 

         فارسی زبانان  عزیز تبریک می گوییم

فردوسی

کسی که به آبادانی  می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند . فردوسی

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

صامت یا واج میانجی چهارشنبه 1393/02/24 15:49

   بهنام خدا

صامت ها ( واج های ) میانجی :

همان طور که می دانیم  دستگاه گفتاری ما فارسی زبان ها طوری است که در کنار هم قرار گرفتن دو مصوت را به راحتی نمی تواند تلفظ کند ؛ بنابراین برای آسان شدن تلفظ ، یک صامت یا واج را بین دو مصوت قرار می دهیم  که به آن صامت یا واج میانجی

می گویند . این صامت ها عبارتند از :

1-    « ی» در کلماتی مانند خانه ی دوست یا دانشجوی دانا یا خدای من

2-      « ک» در کلماتی مانند نیا کان   یا پلکان

3-      « گ» در کلماتی مانند دیوانگان یا تشنگان یا هفتگی

4-      « ا» در کلماتی مانند خانه ای یا نامه ای

5-      « و» در کلماتی مانند بانوان یا زانوان

6-      «ج» در کلماتی مانند سبزی جات یا ترشی جات

در بعضی از کلماتي ممکن است دو واج میانجی به کار رود ؛ مثل آیند گان

 « ی وگ»

به این فرایند ، فرایند واجی افزایش می گویند چون یک واج یا صامت هنگام تلفظ اضافه میشود

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |